Tiểu sử

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Chân dung tiểu sử Nhà Thơ Nguyễn Quang Toản


Nguyễn Quang Toản
Sinh:1953
Nguyên: Nhân viên Đồ bản F308
Cử nhân khoa học ngành Lịch sử
Của nhân khoa học ngành Thư viện
Nguyên: Chuyên viên ngành giáo dục đào tạo
Phó chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh Hưng Hà
Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh Hưng Hà


0 nhận xét:

Đăng nhận xét