Tiểu sử

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

MỘT THỜI


Đã qua bốn chục năm rồi
Ai ngờ vẫn có một người thương tôi
Gần nhau có mấy tháng thôi
Chiến tranh chia cắt Em- Tôi hai đường
Ngày tôi trở lại hậu phương
Tìm mà chẳng gặp người thương thuở nào…
Trời xui đất khiến làm sao
Lại đưa em đến, trả vào tay tôi
Là em? Em thật đây rồi!
Người mà tôi đã một thời nhớ thương
Em tôi tóc đã pha sương
Vẫn thơm hương bưởi vẫn vương lòng người
Tôi xin xảm tạ đất trời
Hôm nay lại để cho Tôi gặp Mình
Một thờ đậm nghĩa đậm tình…
Một thời máu lửa hy sinh… một thời!
20/02/20110 nhận xét:

Đăng nhận xét