Tiểu sử

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

DỆT THƠ


Thà đừng gặp lại cho xong
Gặp rồi lại nhớ, lại mong, lại chờ
Đêm buồn không ngủ, làm thơ
Gửi đi,rồi lại đợi chờ nhận tin
Mất rồi mới tiếc, mới tìm
Tìm em như thể tìm chim, giữa trời
Em thuộc về người ta rồi!
Chỉ còn biết trách ông trời bất công
Ngỡ em đang vui bên chồng
Nào ngờ lẻ bóng, phòng không bẽ bàng
Trách trời, đất thật phũ phàng
Cố tình dàn cảnh, để nàng gặp tôi
Giờ này, mỗi đứa, mỗi nơi

Góp gom kỷ niệm, anh ngồi dệt thơ.
Đăng báo Giáo dục và thời đại

0 nhận xét:

Đăng nhận xét