Tiểu sử

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

HỌC TRÒ LÀM THƠ


Ngày xưa thuở còn đi học
Thầy giao trang trí báo tường
Son đỏ, nghệ vàng, mực tím
Thế mà nên sắc, nên hương…


Văn thơ học trò ẩm ương
Nhiều bài giống nhau như đúc
Ban báo khơi trong gạn đục
Ngày thi báo sắp đến rồi

Cũng phân bề bậc, thứ ngôi
Chủ bút, phóng viên, biên tập
Ôi những cái đầu hâm hấp
Thầy khen ngoác miệng ra cười

Thoắt mà đã năm mươi rồi
Thầy cô nhiều người đã khuất
Bạn tôi thành Tổng biên tập
Tờ báo lớn nhất tỉnh nhà

Tôi giờ chân chậm, mắt nhòa
Buồn vui gửi vào thơ phú
Đêm nay trở trời khó ngủ
Nhớ thời học trò làm thơ.

Ngày 25 tháng 9 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét