Tiểu sử

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

DẠI KHỜ


Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Mày mà không ngủ chị Xoan đánh đòn
Cải ngủ không chịu nỉ non
Còn gần bên chị em còn tương tư
Cạo đầu giả dạng làm sư
Gặp ngay ngoài cửa, ông Từ đứng canh
Về đi kẻo họ phong thanh
Không nghe lời chị, chị đành kệ xơ…
Thương cho cái ngủ dại khờ
Đêm qua thức trắng làm thơ tự tình.

12/02/2011

0 nhận xét:

Đăng nhận xét